Hans Kuijs Beeldend Kunstenaar

curriculum vitae

 

statement

 

links

 

contact

 
 

 

Alle aandacht bij het aquarelleren gaat in de richting van de kleurstelling die de tekening met dwang tot de orde roept. De keuze om gebruik te maken van de PC, van het papier, de verf en het schildersmateriaal bepalen mede de innerlijke spanning om vervolgens te kunnen creëren. De aquareltechniek vereist directheid. Alle keuzes die gemaakt worden zijn definitief zichtbaar in het werk. Je kunt niet zoals in andere technieken veelvuldig veranderingen blijven toepassen. De spanning van het denken en de emotie krijgt zijn vervolg in het trefzeker handelen, waardoor de aquarel haar vorm krijgt.

 

 

All eyes on the watercolor goes in the direction of the color that the drawing forcibly to attention. The choice to use the PC of paper, paint and painting materials also determine the inner tension to then be able to create. The watercolor technique requires directness. All choices made ​​are permanently visible in the work.You can not, as in other techniques frequently changes continue to apply.The tension of thought and emotion will be continued in the act confidently, making the watercolor its shape.