Hans Kuijs Beeldend Kunstenaar

curriculum vitae

 

statement

 

links

 

contact

 
 

 

Bij het schilderen zijn ruimte, tijd en betekenis aaneengesloten. De tijd is van belang wanneer er uit verschillende momenten, van de geschiedenis en van het heden, elementen bij elkaar gebracht worden. De ruimte wordt vertegenwoordigd niet alleen door de compositorische mogelijkheden maar zeer zeker ook door het aspect van hergebruik. Door de mogelijkheid open te houden dat het werk gerecycled kan worden, wordt het werk hernieuwd gerangschikt in zijn geschiedenis. Het werk dringt één of meerdere betekenissen tegelijkertijd op. Het schilderen treft hier zijn verwondering.

 

When painting are space, time and meaning contiguous. Time is important when elements are brought from different moments of history and of the present, together. The space is represented not only by the compositional possibilities, but most certainly also the aspect of reuse. With the ability to keep open that the work can be recycled, re-arranged the work in its history. The work calls for one or several meanings simultaneously. The painting will be here wonder.