Hans Kuijs Beeldend Kunstenaar

curriculum vitae

 

statement

 

links

 

contact

 
 

Het vertrekpunt bij het creëren van een foto-assemblage is wat het oog waarneemt doormiddel van mijn camera.

 

Vaak zijn het geen perfecte foto’s. Dat is niet nodig omdat er tijdens dit proces al gedeald wordt met andere werken uit mijn oeuvre, zoals aquarellen, tekeningen, schilderijen en footages. Het gebeurt ook, dat er digitaal getekend en geschilderd wordt tijdens het gehele proces van het werk.

 

Het is het schuiven, zoeken en bewerken via de digitale weg tot op een bepaald momentum. Dan is er in de beleving een echt samenkomen van beelden, tot een werk wat eigenlijk al eerder voelbaar/zichtbaar was in mijn hoofd.


The starting point in creating a photo-assemblage is what the eye perceives through my camera.

 

Often they are not perfect photos. This is not necessary because during this process, other works from my oeuvre are already being dealt with, such as watercolors, drawings, paintings and footages. It also happens that digital drawing and painting is done during the entire process of the work.

 

It is sliding, searching and editing through the digital road until a certain momentum. Then in the experience there is a real coming together of images, into a work that was actually felt/visible in my head before.